Menu Zamknij

Ewidencja odpadów 2020 − BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości

59,00  45,00  z VAT

RABAT  14 zł  do 11 grudnia 2019

Autor: Andrzej Szewski
ISBN: 978-83-956279-0-3
Format: Plik PDF(5 MB) 100 stron A4
Poradnik można pobrać natychmiast po dokonani płatności!

Poradnik tłumaczy nowe obowiązki związane z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi od 1 stycznia 2020 roku zmierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego czy musisz się zarejestrować w BDO i jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie, tłumaczymy jakie kroki należy podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz czy masz obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na fakturach. Jeżeli jesteś już zarejestrowany w BDO, w przystępny sposób dowiesz się, jak w praktyce prowadzić ewidencję odpadów od stycznia 2020 roku oraz jak obsługiwać system BDO w zakresie niezbędnym dla twojej działalności. Dowiesz się krok po kroku jak będzie wyglądał od stycznia proces przekazania odpadów. Publikacja zawiera instrukcję wystawiania dokumentów takich jak karta przekazania odpadów (KPO) czy karta ewidencji odpadów (KEO) bezpośrednio w systemie BDO. Poradnik zawiera  liczne grafiki i tabele pomagające w zrozumieniu praktycznych aspektów nowych przepisów.

Kategoria:

Od 2020 roku obowiązują nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami dla przedsiębiorców. Niezbędna jest rejestracja firm wytwarzających w swojej działalności odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO. Czytając ten poradnik, dowiesz się jak prowadzić ewidencję odpadów bez konieczności zakupu drogich, komercyjnych programów komputerowych.

Rejestr ten służyć będzie także do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sytemu BDO i będą przechowywane na państwowych serwerach. Nie będzie możliwy odbiór odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO. Od 2020 roku nie będzie także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów. Musisz samodzielnie wystawić KPO!

Publikacja oparta jest na przepisach prawa oraz na wymogach faktycznych nakładanych na posiadaczy odpadów przez system BDO. Poradnik uwzględnia zarówno potrzeby osób, które posiadają doświadczenie w ewidencji odpadów, jak i tych, którzy dopiero dowiedzieli się o obowiązku rejestracji w BDO. Ty wybierasz, które rozdziały dotyczą twojej działalność. Każdy rozdział został napisany, tak by zawierał możliwie wszystkie niezbędne informacje  w jednym miejscu, bez konieczności szukania dodatkowych informacji.

Wierzę, że dzięki poradnikowi uda ci się dostosować Twoją Firmę do nowych przepisów a obsługa systemu BDO szybko stanie się rutynową czynnością. Jestem pewien, że dzięki tej publikacji ewidencja odpadów, w Twojej firmie będzie prowadzona zgodnie z nie zawsze przejrzystymi przepisami prawa.  Być może  nawet niektórzy z czytelników, znajdą dzięki temu poradnikowi zgodny z prawem sposób na uniknięcie dodatkowych obowiązków związanych z systemem BDO.

Autor Andrzej Szewski
szewski@kartaewidencji.pl

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich firm, które posiadają obowiązek rejestracji w BDO. Szczególnie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami ewidencję odpadów prowadzić muszą wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy(istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej przy biurowej np. biura rachunkowe, pośrednicy ubezpieczeń czy firmy handlowe. Jeżeli prowadzisz np. biuro rachunkowe lub firmę doradczą poradnik pomoże doradzić i odpowiedzieć na pytania, które zadają Twoi klienci w zakresie BDO.

Dla kogo przeznaczony jest poradnik BDO:

 • zakłady produkcyjne
 • zakłady przetwórcze
 • apteki
 • warsztaty samochodowe
 • zakłady rzemieślnicze
 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane oraz remontowe
 • solaria
 • gabinety lekarskie oraz stomatologiczne
 • domy opieki
 • hotele
 • weterynarze
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • zakłady optyczne
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi rolnej
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • drukarnie
 • biura rachunkowe
 • firmy komunalne
 • transportujący odpady

Należy pamiętać, że lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO nie jest zamknięta, powyższe przykłady mają na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Także wśród powyższych przykładów można znaleźne nieliczne wyjątki firm, które mogą uniknąć rejestracji w rejestrze BDO. O tym, kto może uniknąć rejestracji w BDO i ewidencji odpadów piszemy w poradniku.

Autor publikacji: Andrzej Szewski jest ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami oraz twórcą aplikacji „Ewidencja odpadów”. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu ma unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale zna zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów. Autor doradza także firmą przy wdrażaniu zintegrowanych modułowych pakietów oprogramowania, uwzględniających obowiązki w zakresie ewidencji odpadów(BDO API).

Wydawca publikacji: KartaEwidencji.pl jest firmą, która tworzy i wspiera aplikację do ewidencji odpadów oraz doradza klientom w zakresie gospodarki odpadami.  Nasz program Ewidencja odpadów od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W ostatnich 20 latach wspólnie z naszymi klientami stworzyliśmy uniwersalny program do ewidencji odpadów. Program dostosowany do potrzeb zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Pomagamy użytkownikom programu ewidencja odpadów wdrażać zmiany wynikające z trwających nieustannie od 2012 roku zmian przepisów prawa. Użytkownicy szczególnie cenią naszą pomoc techniczną oraz merytoryczną.

CZY WIESZ ŻE?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Na potrzeby ewidencji odpadów w systemie BDO masę odpadów podajemy w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów nie tylko ma obowiązek rejestracji w BDO, ale w praktyce bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami np. ich przekazanie. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Pamiętaj, że organy kontrolne, takie jak policja, GIOŚ lub WIOŚ, mogą mieć wgląd on-line do naszych dokumentów ewidencyjnych zapisanych w systemie BDO. W takiej sytuacji wystawiona przez nas KPO powinna mieć pokrycie we wpisach dokonanych dla KEO prowadzonej dla danego rodzaju odpadów.

Dostęp do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym danych w zakresie ewidencji odpadów przedsiębiorców w systemie BDO posiadają między innymi:

 • Policja
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (WIOŚ)
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Główny Geodeta Kraju
 • marszałek województwa
 • wojewoda
 • starosta
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • organy nadzoru górniczego.

Spis treści poradnika:

1. Wstęp
2. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO
2.1. Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
2.2. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady
3. Rejestr BDO
3.1. Nowe funkcje systemu BDO od 2020 roku
3.2. Obowiązek rejestracji w BDO
3.3. Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO
3.4. Pierwsze logowanie w BDO
3.5. Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO
4. Ewidencja odpadów w systemie BDO
4.1. Ogólne zasady ewidencji odpadów
4.2. Uproszczona ewidencja odpadów(mniej obowiązków)
4.3 Karta przekazania odpadów w systemie BDO
4.4. Karta ewidencji odpadów w systemie BDO
4.5. Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO
4.6. Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO
5. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO
7. Lista odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne
8. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie

Przykładowe pytania, na które odpowiada poradnik:

 • Jak ustalić prawidłowo właściwy kod odpadu?
 • Czy mogę uniknąć rejestracji w BDO?
 • Czy mogę przekazać obowiązek ewidencji odpadów np. wynajmującemu mi lokal?
 • Jak zarejestrować się online w BDO?
 • Czy mogę prowadzić ewidencję w BDO w czyimś imieniu?
 • Jak i kiedy wystawić KPO w systemie BDO?
 • Czym jest nowy dokument potwierdzenie KPO i jak go wystawić w systemie BDO?
 • Czy muszę wystawiać KEO w systemie BDO?
 • Kiedy dokonać wpisu w KEO  w systemie BDO?
 • Czy jako biuro muszę się rejestrować?
 • Czy opakowania kartonowe są odpadem komunalnym?
 • Czy jestem wprowadzającym sprzęt jako sprzedawca?
 • Co z tonerami do drukarek i starym sprzętem elektronicznym?
 • Czy ewidencjonować baterie w biurze?
 • Co z paletami i folią stretch?
 • Czy jako sprzedawca akumulatorów muszę się zarejestrować?
 • Jak określić masę odpadów [Mg]?
 • Jak i kiedy złożyć sprawozdanie za 2019 rok do marszałka mojego województwa?
 • Co z odpadami medycznymi od stycznia 2020?
 • Jakie nowe dane zawiera KPO od 2020 roku?
 • W jakiej kolejności strony KPO muszą wykonać swoje obowiązki?
 • Czy muszę zważyć odpady przed wystawienie KPO?
 • Czym różni się karta przekazania odpadów komunalnych od KPO w systemie BDO?
 • Jak ewidencjonować odpady komunalne w systemie BDO?
 • Jakie 7 statusów może mieć KPO w systemie BDO?
 • Która z 3 ról przy wystawianiu KPO w systemie BDO jest właściwa dla mnie?
 • Jak zrobić korektę KPO w systemie BDO?
 • Jak zmienić statusu odpadów niebezpiecznych w systemie BDO?
 • Jakie procesy R/D zostały uwzględnione w systemie BDO?
 • Jak przekazać odpady jako firma nie będąc zarejestrowanym w BDO?
 • Jakie odpady firma może przekazać osobą fizycznym np. pracownikom?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO jako odbierający odpady komunalne?
 • Ile KPOK przed rozpoczęciem odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości muszę wystawić?
 • Jak mam wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych jak nie znam ich masy?
 • Co zrobić jak odbiorca odmówi przyjęcie odpadów a wystawiłem już KPO?
 • Czy transportujący odpady musi prowadzić KEO?
 • Co od 2020 roku gdy odpad waży mniej niż 1 kg?
 • Jak podzielona jest karta ewidencji odpadów i która część KEO jest właściwa dla mnie?
 • Czym w kontekście ewidencji odpadów jest spalenie drewnianego opakowania w kominku?