Menu Zamknij

Ewidencja odpadów 2020 − BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości

59,00  49,00  z VAT

Rabat 10 zł do 28 stycznia 2020 (zostało 2/50)
Autor: Andrzej Szewski
ISBN: 978-83-956279-0-3
Wydanie: siódme z 24 stycznia 2020 roku
Format: Plik PDF(7 MB) 140 strony A4
Poradnik można pobrać natychmiast po dokonaniu płatności!

Poradnik tłumaczy nowe obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, z którymi od 1 stycznia 2020 roku mierzą się polscy przedsiębiorcy. W przystępny sposób, dowiesz się jak teraz w praktyce prowadzić ewidencję odpadów oraz jak prawidłowo obsługiwać nowy system BDO w zakresie niezbędnym dla twojej działalności. Tłumaczymy krok po kroku, jak wygląda obecnie proces przekazania odpadów. Publikacja zawiera także prostą instrukcję wystawiania dokumentów takich jak karta przekazania odpadów (KPO) czy karta ewidencji odpadów (KEO) bezpośrednio w systemie BDO lub w formie papierowej. Publikacja oparta jest o najnowsze przepisy prawa w tym kluczową nowelizację ustawy o odpadach z 23 stycznia 2020 roku, która umożliwia czasowo wystawienie papierowych dokumentów ewidencyjnych. W poradniku znajdziesz liczne grafiki i tabele pomagające w zrozumieniu praktycznych aspektów nowych przepisów i funkcjonowania systemu BDO. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarówno BDO jak i objaśnienia przepisów prawa zostały zebrane w jednym miejscu.

Kategoria:

W dniu 23 stycznia Parlament uchwalił ważną nowelizację ustawy o odpadach. Nowe przepisy wprowadzają szereg oczekiwanych rozwiązań, w tym nowe terminy sprawozdań odpadowych za 2019 rok oraz przepisy przejściowe pozwalające na papierową ewidencję odpadów(nowe zasady) do dnia 30 czerwca 2020 roku. Nowe wydanie poradnika zawiera szczegółowy opis nowych przepisów oraz nowe wzory dokumentów wraz z omówieniem!


Od 2020 roku obowiązują nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami dla przedsiębiorców. Niezbędna jest rejestracja firm wytwarzających odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO. Czytając ten poradnik, dowiesz się, jak prowadzić ewidencję odpadów bez konieczności zakupu drogich, komercyjnych programów komputerowych z wykorzystaniem darmowych narzędzi.

System BDO od stycznia 2020 służy do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu BDO i są przechowywane na państwowych serwerach. Nie ma już możliwy odbiór odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO, choć trwa półroczny okres przejściowy to należy jak najszybciej wdrożyć nowy system BDO. Od 2020 roku nie ma także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów. Jednocześnie od stycznia 2020 zwolniono część podmiotów z obowiązku ewidencji odpadów, w poradniku opisujemy jak ująć takie operacje bez KPO w systemie BDO.

Publikacja oparta jest na najnowszych przepisach prawa oraz na wymogach faktycznych, nakładanych na posiadaczy odpadów przez system BDO. Poradnik uwzględnia zarówno potrzeby osób, które posiadają doświadczenie w ewidencji odpadów, jak i tych, którzy dopiero dowiedzieli się o obowiązku rejestracji w BDO. Ty wybierasz, które rozdziały dotyczą twojej działalność. Każdy rozdział został napisany, tak aby zawierał możliwie wszystkie niezbędne informacje  w jednym miejscu, bez konieczności szukania dodatkowych informacji. Możesz zatem przeczytać cały poradnik lub tylko wybrane rozdziały.

W wyniku trudności, jakie pojawiły się w gospodarce odpadami po 1 stycznia 2020 roku, Ministerstwo Klimatu zdecydowało się poprzeć pilną nowelizację Ustawy o odpadach. Nowe przepisy z 23 stycznia 2020 roku wprowadzają między innymi:

 • Papierowa ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO(wzory Word w poradniku)
 • Papierowa ewidencja odpadów w okresie przejściowym do 30 czerwca 2020 (wzory Word w poradniku)
 • Przesunięcie terminu dla sześciu sprawozdań odpadowych za 2019 rok 
 • Nowe wzory oraz zasady wystawiania dokumentów stosowanych w papierowej ewidencji odpadów

Wierzę, że dzięki poradnikowi uda Ci się dostosować Twoją Firmę do nowych przepisów, a obsługa systemu BDO szybko stanie się rutynową czynnością. Jestem pewien, że dzięki tej publikacji ewidencja odpadów w Twojej firmie będzie prowadzona zgodnie z nie zawsze przejrzystymi przepisami prawa a obsługa systemu BDO będzie prostym rutynowym zadaniem.  Być może  nawet niektórzy z Czytelników, znajdą dzięki temu poradnikowi zgodny z prawem sposób na uniknięcie dodatkowych obowiązków związanych z systemem BDO.

Autor Andrzej Szewski
szewski@kartaewidencji.pl


Publikacja przeznaczona jest dla firm i instytucji, które posiadają obowiązek rejestracji w BDO. Szczególnie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami ewidencję odpadów prowadzić muszą przede wszystkim wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Obowiązek rejestracji w BDO mają także wytwórcy odpadów medycznych czy warsztaty samochodowe. Jeżeli prowadzisz np. biuro rachunkowe lub firmę doradczą poradnik pomoże doradzić i odpowiedzieć na pytania, które zadają Twoi klienci w zakresie BDO.

Dla kogo przeznaczony jest poradnik BDO:KUP TERAZ PORADNIK BDO

 • zakłady produkcyjne
 • zakłady przetwórcze
 • apteki
 • warsztaty samochodowe
 • zakłady rzemieślnicze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • serwisy mechaniczne np. kosiarek, skuterów
 • firmy budowlane oraz remontowe
 • firmy wypożyczające kontenery (odbiór od niezarejestrowanych w BDO podmiotów)
 • solaria
 • gabinety lekarskie oraz stomatologiczne
 • domy opieki
 • hotele
 • weterynarze
 • studia tatuażu
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady optyczne
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi rolnej
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • drukarnie
 • biura rachunkowe
 • firmy komunalne
 • transportujący odpady

Należy pamiętać, że lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO nie jest zamknięta, powyższe przykłady mają na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Także wśród powyższych przykładów można znaleźne nieliczne wyjątki firm, które mogą uniknąć rejestracji w rejestrze BDO. O tym, kto może uniknąć rejestracji w BDO i ewidencji odpadów piszemy w poradniku.

Autor publikacji: Andrzej Szewski jest ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami oraz twórcą aplikacji „Ewidencja odpadów”. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu ma unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale zna zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów. Autor doradza także firmą przy wdrażaniu zintegrowanych modułowych pakietów oprogramowania, uwzględniających obowiązki w zakresie ewidencji odpadów(BDO API).

Wydawca publikacji: KartaEwidencji.pl jest firmą, która tworzy i wspiera aplikację do ewidencji odpadów oraz doradza klientom w zakresie gospodarki odpadami.  Nasz program Ewidencja odpadów od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W ostatnich 20 latach wspólnie z naszymi klientami stworzyliśmy uniwersalny program do ewidencji odpadów. Program dostosowany do potrzeb zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Pomagamy użytkownikom programu ewidencja odpadów wdrażać zmiany wynikające z trwających nieustannie od 2012 roku zmian przepisów prawa. Użytkownicy szczególnie cenią naszą pomoc techniczną oraz merytoryczną.


 

CZY WIESZ ŻE?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Na potrzeby ewidencji odpadów w systemie BDO masę odpadów podajemy w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów nie tylko ma obowiązek rejestracji w BDO, ale w praktyce bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami np. ich przekazanie. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Pamiętaj, że organy kontrolne, takie jak policja, GIOŚ lub WIOŚ, mogą mieć wgląd on-line do naszych dokumentów ewidencyjnych zapisanych w systemie BDO. W takiej sytuacji wystawiona przez nas KPO powinna mieć pokrycie we wpisach dokonanych dla KEO prowadzonej dla danego rodzaju odpadów.

Dostęp do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym danych w zakresie ewidencji odpadów przedsiębiorców w systemie BDO posiadają między innymi:

 • PolicjaKUP TERAZ PORADNIK BDO
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (WIOŚ)
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Główny Geodeta Kraju
 • marszałek województwa
 • wojewoda
 • starosta
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • organy nadzoru górniczego.

ZAWARTOŚĆ PORADNIKA

Spis treści poradnika:

1. Wstęp
2. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO
2.1. Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
2.2. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady
3. Rejestr BDO
3.1. Nowe funkcje systemu BDO od 2020 roku
3.2. Obowiązek rejestracji w BDO
3.3. Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO
3.4. Rozpoczęcie pracy w systemie BDO
3.5. Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO
4. Ewidencja odpadów w systemie BDO
4.1. Ogólne zasady ewidencji odpadów
4.2. Uproszczona ewidencja odpadów
4.3 Karta przekazania odpadów w systemie BDO
4.4. Karta ewidencji odpadów w systemie BDO
4.5. Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO
4.6. Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO
5. Papierowa ewidencja odpadów w 2020 roku
5.1. Papierowa ewidencja odpadów dozwolona do dnia 30 czerwca 2020 roku – nowe przepisy przejściowe
5.2. Papierowa Karta przekazania odpadów w 2020 roku
5.3. Papierowa Karta ewidencji odpadów w 2020 roku
5.4. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
6. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO
7. Lista odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne
8. Wzory dokumentów ewidencyjnych stosowanych na potrzeby papierowej ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku
9. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO

Przykładowe pytania, na które odpowiada poradnik:

 • Jak i do kiedy złożyć sprawozdanie odpadowe za 2019 rok?
 • Skąd wziąć dane do sprawozdania w BDO za 2019 rok?
 • Kto można wystawić papierową KPO w 2020 roku?
 • Jak wypełnić papierową KPO w 2020 roku?
 • Jak przekazać odpady w przypadku braku konta w systemie BDO? 
 • Jak ustalić prawidłowo właściwy kod odpadu?
 • Czy mogę uniknąć rejestracji w BDO?
 • Czy mogę przekazać obowiązek ewidencji odpadów np. wynajmującemu mi lokal?
 • Jak zarejestrować się online w BDO?
 • Czy mogę prowadzić ewidencję w BDO w czyimś imieniu?
 • Jak i kiedy wystawić KPO w systemie BDO?
 • W jakim trybie wystawić kartę odpadów komunalnych(KPOK)?
 • Jak jest różnica pomiędzy KPO a KPOK?
 • Czym jest nowy dokument potwierdzenie KPO i jak go wystawić w systemie BDO?
 • Czy muszę wystawiać KEO w systemie BDO?
 • Kiedy dokonać wpisu w KEO  w systemie BDO?
 • Czy jako biuro muszę się rejestrować?
 • Czy opakowania kartonowe są odpadem komunalnym?
 • Czy jestem wprowadzającym sprzęt jako sprzedawca?
 • Co z tonerami do drukarek i starym sprzętem elektronicznym?
 • Czy ewidencjonować baterie w biurze?
 • Co z paletami i folią stretch?
 • Czy jako sprzedawca akumulatorów muszę się zarejestrować?
 • Jak określić masę odpadów [Mg]?
 • Jak i kiedy złożyć sprawozdanie za 2019 rok do marszałka mojego województwa?
 • Co z odpadami medycznymi od stycznia 2020?
 • Jakie nowe dane zawiera KPO od 2020 roku?
 • W jakiej kolejności strony KPO muszą wykonać swoje obowiązki?
 • Czy muszę zważyć odpady przed wystawienie KPO?
 • Czym różni się karta przekazania odpadów komunalnych od KPO w systemie BDO?
 • Jak ewidencjonować odpady komunalne w systemie BDO?
 • Jakie 7 statusów może mieć KPO w systemie BDO?
 • Która z 3 ról przy wystawianiu KPO w systemie BDO jest właściwa dla mnie?
 • Jak zrobić korektę KPO w systemie BDO?
 • Jak zmienić statusu odpadów niebezpiecznych w systemie BDO?
 • Jakie procesy R/D zostały uwzględnione w systemie BDO?
 • Jak przekazać odpady jako firma nie będąc zarejestrowanym w BDO?
 • Jakie odpady firma może przekazać osobą fizycznym np. pracownikom?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO jako odbierający odpady komunalne?
 • Ile KPOK przed rozpoczęciem odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości muszę wystawić?
 • Jak mam wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych jak nie znam ich masy?
 • Co zrobić jak odbiorca odmówi przyjęcie odpadów a wystawiłem już KPO?
 • Czy transportujący odpady musi prowadzić KEO?
 • Jakie są nowe obowiązki transportującego odpady?
 • Co od 2020 roku gdy odpad waży mniej niż 1 kg?
 • Jak podzielona jest karta ewidencji odpadów i która część KEO jest właściwa dla mnie?
 • Czym w kontekście ewidencji odpadów jest spalenie drewnianego opakowania w kominku?
 • Kto i kiedy ma obowiązek ważyć odpady?
 • Co z różnicami w wadze odpadów pomiędzy przekazującym o odbierającym?
 • Jak wygląda nowy katalog odpadów obowiązujący od 7 stycznia 2020?
 • Kiedy można przyjąć odpady bez KPO w 2020 roku i  jak to ująć w systemie BDO?

KUP TERAZ PORADNIK BDO