Menu Zamknij

Ewidencja odpadów 2022
Poradnik BDO
Nowa ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość odpadowa

69,00  39,00  z VAT

RABAT 30 zł do środy 8 grudnia 2021 do godziny 8:00

Autorzy: Andrzej Szewski, Artur Budziszewski
ISBN: 978-83-956279-2-7
NOWE wydanie z dnia 1 grudnia 2021 roku 
Stan prawny: styczeń 2022 roku
Format: Plik PDF (11 MB) 270 strony A4
Poradnik można pobrać natychmiast po dokonaniu płatności!

Poradnik tłumaczy nowe obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, które obowiązują od stycznia 2022 roku. W przystępny sposób, dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na twojej firmie lub instytucji. Autorzy pokazują jak w praktyce prawidłowo korzystać z nowego systemu BDO w zakresie niezbędnym dla twojej, konkretnej działalności. Z poradnika dowiesz się, jak skutecznie złożyć w BDO sprawozdanie lub korektę sprawozdania. Tłumaczymy krok po kroku, jak w 2022 roku wygląda proces przekazania odpadów. Publikacja zawiera praktyczne porady oraz prostą instrukcję wystawiania dokumentów takich jak karta przekazania odpadów (KPO) czy karta ewidencji odpadów (KEO) bezpośrednio w systemie BDO. Dowiesz się, co zrobić z błędnie wystawionymi KPO w BDO. Piszemy, jak ustalić prawidłowy kod odpadu. Publikacja zwiera przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych typów działalności oraz liczne grafiki i tabele pomagające w zrozumieniu praktycznych aspektów nowych przepisów i funkcjonowania systemu BDO po zmianach z 1 stycznia 2022 roku. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące BDO oraz objaśnienia przepisów prawa zostały zebrane w jednym miejscu. Przeczytasz także o zmianach w magazynowaniu odpadów w 2022 roku oraz nowych obowiązkach rejestracyjnych oraz sprawozdawczych w BDO.

Kategoria:

Dostępny jest nowy poradnik BDO „Ewidencja odpadów 2022”. Publikacja oparta jest o nowe przepisy prawa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Jednocześnie jest to kontynuacja poprzedniej serii wydawniczej, w której dwudzieste siódme wydanie było ostatnim.  Opisujemy, co się zmieniło w systemie BDO,  jak dostosować swoją ewidencję odpadów oraz na co zwrócić uwagę w sprawozdaniu w 2022 roku. 

Dyżur telefoniczny autorów publikacji w czwartek 16 grudnia 2021 w godzinach od 11 do 14!
Autorzy publikacji Artur Budziszewski oraz Andrzej Szewski będą odpowiadali telefonicznie na pytania czytelników.
( tel.: 797-708-704 wew. 2, prosimy przed rozmową o podanie numeru zamówienia).


Przedsiębiorców obowiązują – już bez wyjątków – nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami. Niezbędna jest nie tylko rejestracja podmiotów wytwarzających odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO, ale także bieżąca ewidencja odpadów w systemie BDO. W dniu 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy, wprowadzone będą także zmiany w funkcjonowaniu systemu BDO. Czytając ten poradnik, dowiesz się, jak prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem nowego sytemu BDO bez konieczności zakupu jakichkolwiek komercyjnych programów komputerowych, oraz jak skutecznie złożyć sprawozdanie do marszałka województwa. Poradnik ma jednak przede wszystkim pomóc ustalić, jakie wymagania i obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz BDO ciążą na Twojej firmie lub instytucji. W poradniku doradzamy, jak zorganizować działalność, by zminimalizować obciążenia biurokratyczne, jakie wynikają z BDO oraz przepisów ustawy o odpadach.

Nowy poradnik jest kontynuacją serii wydawniczej naszych publikacji poświęconych ewidencji odpadów, które były wydawane nieprzerwanie od 2016 roku.  Czytając najnowsze wydanie, warto wiedzieć, że jest to publikacja, nad którą pracujemy od 6 lat w poprzednich latach ukazało się aż 27 wydań poradnika. Aktualne wydanie oparte jest na dotychczasowych wydaniach, ale oczywiście zostało wzbogacone o nowe przepisy oraz bazuje na systemie BDO 2022.

1 stycznia 2022 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerza obowiązek ewidencji odpadów poprzez zmianę definicji odpadów komunalnych. Nowelizacja przepisów wprowadza także nowe obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdań odpadowych. Zmieniony został także przepis art. 66 ust. 4, w oparciu o który możliwe jest przyjęcie i przekazanie odpadów w systemie BDO bez Karty przekazania odpadów(KPO).

1 stycznia 2022 kończy się okres przejściowy dla wytwórców wstępnie magazynujących odpady na wdrożenie nowych obowiązków. Od 23 września 2021 obowiązują także nowe zasady magazynowania odpadów przez: wytwórców odpadów oraz prowadzących profesjonalne zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nowe przepisy dotyczą, także magazynowania odpadów w miejscu wytworzenia w tym także magazynowania odpadów budowlanych.

W 2022 roku wprowadzone będą liczne zmiany w systemie BDO. Pojawić się ma obowiązek wprowadzania danych z faktur powiązanych z KPO do systemu BDO (nowy moduł w BDO). Od 2022 obowiązywać będą także zmiany w zakresie odpadów budowlanych, odpadów żywnościowych oraz zamiana doprecyzowująca, co jest odpadem komunalnym w firmach (niekorzystne rozwiązania dla firm produkcyjnych, rolników). W pierwszej połowie 2022 roku powinny zostać wprowadzone nowe przepisy zakresie produktów oraz opakowań jednokrotnego użytku. Oznaczać to będzie nowe obowiązki dla przedsiębiorców: opłaty pobierane w punktach handlowych oraz gastronomicznych, obowiązki ewidencyjne, obowiązek rejestracji oraz składania sprawozdań w BDO.

W zeszłym roku, także wprowadzono kilka ważnych zmian. 9 sierpnia 2021 roku wprowadzono istotną aktualizacja modułu ewidencyjnego w BDO. W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami. Karane będzie między innymi nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Minimalna kara związana z ewidencją odpadów wzrosła do 1000 zł. Zmienił się również tryb nakładania sankcji i co za tym idzie przesunięto część odpowiedzialności z osoby prowadzącej ewidencję odpadów na podmiot w imieniu którego jest ona prowadzona. Szczegóły nowych przepisów opisujemy w nowym rozdziale „Odpowiedzialność oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o odpadach”.

System BDO służy do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości – nie ma alternatywy. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu BDO i są przechowywane na państwowych serwerach. Nie ma już możliwości odbioru odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO. Nie ma także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów. Poradnik tłumaczy także kwestię składania sprawozdań odpadowych za 2021 rok, które należy do wtorku 15 marca 2022 roku wysłać za pośrednictwem systemu BDO.

W poradniku szczególną uwagę zwracamy na problem ustalania prawidłowego kodu odpadu na podstawie najnowszego katalogu odpadów. W publikacji zawarto przykładowe zestawy rodzajów i kodów odpadów dla konkretnych typów działalności, takich jak np. warsztaty samochodowe, firmy budowlane, produkcyjne, medyczne czy cukiernie/piekarnie i wiele innych. Prawidłowe ustalenie kodu odpadów ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązków oraz ewentualnych zwolnień z tych obowiązków.

Do 1 stycznia 2022 roku wdrożona będzie nowa wersję systemu BDO, która zawiera między innymi modyfikacje modułu ewidencja odpadów oraz sprawozdawczego. Zmiany dotyczą podstawowego w ewidencji odpadów dokumentu jakim jest karta ewidencji odpadów. Wcześniej już udostępniono aktualizację BDO w zakresie moduły sprawozdawczego wprowadzającą udogodnienia w zakresie korekty sprawozdań, które firmy i instytucje składają do marszałka województwa. W rozdziale dotyczącym sprawozdawczości opisujemy nowe zasady oraz krok po kroku sposób złożenia skutecznie sprawozdania lub korektę za pośrednictwem systemu BDO.

System BDO jako narzędzie do ewidencji odpadów działa już od prawie dwóch lat. Od naszych czytelników oraz uczestników organizowanych przez nas szkoleń dostajemy liczne zapytania odnośnie błędów w kartach wystawianych w systemie BDO. Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem „Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO”, w którym opisaliśmy, kto i jakie działania powinien podjąć w zależności od rodzaju błędu i statusu dokumentu w bazie odpadowej.

Publikacja oparta jest na najnowszych przepisach prawa oraz na wymogach faktycznych, nakładanych na posiadaczy odpadów przez system BDO po zmianach z 1 stycznia 2022 roku. Poradnik uwzględnia zarówno potrzeby osób, które posiadają doświadczenie w ewidencji odpadów, jak i tych, którzy dopiero dowiedzieli się o obowiązku rejestracji w BDO. Ty wybierasz, które rozdziały dotyczą twojej działalności. Każdy rozdział został napisany tak, aby obejmował możliwie wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, bez konieczności szukania dodatkowych informacji. Możesz zatem przeczytać cały poradnik lub tylko wybrane rozdziały.

Ostatnie zmiany związane z BDO oraz ewidencją odpadów

Ostatnie uwzględnione w poradniku zmiany przepisów oraz aktualizacje systemu BDO

 • Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 17 listopada 2021 r. (wejście w życie 1 stycznia 2022)
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 sierpnia 2021 r. (wejście w życie 9 września oraz 23 września 2021)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów (także przez wytwórców), które dla wytwórców odpadów w pełni wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku
 • Zmiany w zakresie ewidencji odpadów oraz ewidencji odpadów komunalnych wprowadzone w dniu 9 sierpnia 2021 roku
 • Nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu oraz udostępniania w punktach handlowych oraz gastronomicznych produktów oraz opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego.
 • Obowiązek rejestracji w BDO dla nowych podmiotów od 2022
 • Nowe interpretacje wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Aktualizacja modułu ewidencyjnego BDO z stycznia 2021
 • Zakończenie okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 roku
 • Korekty oraz podgląd sprawozdań złożonych w systemie BDO
 • Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach od lipca 2020
 • Postępowanie przy błędnie wystawionych KPO w systemie BDO
 • Nowe terminy sprawozdań za 2019 rok: do 11 września 2020 dla produktów i opakowań oraz do 31 października 2020 dla odpadów (ponieważ 31 to sobota zgodnie K.p.a. termin upływa 2 listopada 2020)
 • Korekta sprawozdania złożonego do marszałka województwa
 • Rozdzielenie sprawozdań odpadowych
 • Papierowa ewidencja odpadów w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 (wzory Word w poradniku) 
 • Nowe wzory oraz zasady wystawiania dokumentów
 • Zmiany i częściowa likwidacja obowiązku wprowadzania KPO i KEO do systemu BDO.
 • Aktualizacja systemu BDO, która będzie wdrożona do 1 stycznia 2022
 • Zmiany przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022
 • Zmiany w obowiązkach wytwórcy, który wstępnie magazynuje odpady od 1 stycznia 2022
 • Nowe obowiązki w karcie ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022
 • Zaostrzenie przepisów w zakresie kar i odpowiedzialności wytwórcy odpadów oraz gospodarujących odpadami obowiązujące od 23 września 2021
 • Złagodzenie przepisów ustawy o odpadach w zakresie magazynowania odpadów obowiązujące od 23 września 2021
 • Aktualizacja systemu BDO z dnia 9 sierpnia 2021 roku
 • Nowe przepisy dotyczące pobierania opłat od wydawanych w punktach handlowych oraz gastronomicznych produktów oraz opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego
 • Nowa wersja systemu BDO z 1 stycznia 2021
 • Nowe interpretacje wydane przez departament Gospodarki odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Roz. Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów(obowiązuje od 1 stycznia 2021)
 • Nowa wersja systemu BDO z listopada 2020
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.5.1 z dnia 16 września 2020
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.4 z dnia 3 sierpnia 2020
 • Nowelizacja ustawy o odpadach obowiązująca od 1 sierpnia 2020
 • Aktualizacja BDO z dnia 16 lipca 2020 roku
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.3.1 z dnia 29 czerwca 2020 z nowymi sprawozdaniami oraz zmianami w tworzeniu kart w BDO
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 31 marca 2020 roku
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 23 stycznia 2020 roku
 • Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (obowiązuje od 7 stycznia 2020)
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (obowiązuje od 1 stycznia 2020)

Zamawiając poradnik, otrzymujesz najnowsze wydanie na 2022 rok opublikowane 1 grudnia 2021 roku!
Gwarantujemy zawsze aktualne informacje o ewidencji oraz sprawozdaniach w systemie BDO.
Przez 6 miesięcy będziesz otrzymywać nowe wydania, gdy tylko zmienią się przepisy prawa lub zmieni się system BDO.
Kolejne wydania otrzymasz bez dodatkowych kosztów, nie wiąże się to także z żadnym zobowiązaniem dla kupującego.
 

Wierzymy, że dzięki poradnikowi uda Ci się dostosować Twoją Firmę do nowych przepisów, a obsługa systemu BDO szybko stanie się rutynową czynnością. Jesteśmy pewien, że dzięki tej publikacji ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość w Twojej firmie będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa, które nie zawsze są przejrzyste, a obsługa systemu BDO będzie prostym, rutynowym zadaniem.  Być może nawet niektórzy z Czytelników znajdą dzięki niemu zgodny z prawem sposób na uniknięcie dodatkowych obowiązków związanych z systemem BDO.

Autorzy: Andrzej Szewski, Artur Budziszewski
szewski@kartaewidencji.pl, budziszewski@kartaewidencji.pl


Publikacja przeznaczona jest dla firm i instytucji, które posiadają obowiązek rejestracji w BDO. Szczególnie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań odpadowych. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami ewidencję odpadów prowadzić muszą przede wszystkim wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Obowiązek rejestracji w BDO mają także wytwórcy odpadów medycznych czy warsztaty samochodowe. Jeżeli prowadzisz np. biuro rachunkowe lub firmę doradczą, poradnik pomoże doradzić i odpowiedzieć na pytania, które zadają Twoi klienci w zakresie BDO.KUP TERAZ PORADNIK BDO

Dla kogo jest poradnik BDO

Przykładowe pytania, na które odpowiada poradnik BDO

 • zakłady produkcyjne
 • zakłady przetwórcze
 • apteki
 • warsztaty samochodowe
 • zakłady rzemieślnicze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • sklepy budowlane
 • serwisy mechaniczne np. kosiarek, skuterów
 • firmy budowlane oraz remontowe
 • firmy utrzymujące obiekty liniowe
 • firmy instalacyjne
 • firmy serwisowe
 • lokale gastronomiczne
 • firmy wypożyczające kontenery (odbiór od niezarejestrowanych w BDO podmiotów)
 • solaria
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • weterynarze
 • domy opieki
 • domy pomocy społecznej
 • studia tatuażu
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady optyczne
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi rolnej
 • rolnicy producenci
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółdzielnie spożywcze
 • zarządcy nieruchomości
 • drukarnie
 • biura rachunkowe
 • firmy komunalne
 • wydawnictwa
 • zakłady mięsne
 • firmy sprzątające
 • MZK lub PGK
 • producenci opakowań
 • producenci mebli
 • hotele
 • sklepy i hurtownie sprzedające torby z tworzywa sztucznego
 • restauracje
 • kawiarnie
 • cateringi
 • cukiernie
 • piekarnie
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • szpitale
 • małe manufaktury
 • serwisy urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • firmy fotowoltaiczne wykonujące instalacje u klienta
 • Firmy prowadzące samodzielnie magazyn
 • Co zmienia się od stycznia 2022 roku?
 • Jakie kary grożą za błędy w ewidencji odpadów w BDO po zmianach z 23 września 2021 roku?
 • Kto ponosi odpowiedzialność pracownik czy pracodawca?
 • Czy wytwarzam odpady poza instalacją czy w instalacji?
 • Jak prowadzić KEO po zmianach z 9 sierpnia 2021?
 • Jak ustalić prawidłowo właściwy kod odpadu?
 • Które punkty gastronomiczne lub handlowe będą musiały rejestrować się w BDO?
 • Jakich kodów odpadów nigdy nie powinieneś nadawać?
 • Kiedy i jak złożyć korektę sprawozdania w BDO, oraz jakie są konsekwencję korekty?
 • Jak wykazać w sprawozdaniu za 2020 rok odpady z kart wystawionych elektronicznie lub papierowo?
 • Na co zwrócić uwagę, gdy składamy sprawozdanie po 15 marca 2021?
 • Jak złożyć sprawozdanie odpadowe za 2021 rok?
 • Co zrobić gdy nie wystawiono w terminie karty ewidencji odpadów?
 • Czy należy złożyć zerowe sprawozdanie za 2021?
 • Czy muszę dołączyć do sprawozdania pełnomocnictwo?
 • Czy muszę wykazać w sprawozdaniu stan odpadów w magazynie?
 • Czy nowe przepisy w sprawie magazynowania odpadów dotyczą mojej firmy?
 • Czy dział XIII sprawozdania dotyczy mojej działalności?
 • Jakie zmiany w BDO i ewidencji odpadów od 2022 roku?
 • Jak zamknąć kartę ewidencji odpadów na koniec roku?
 • Co dalej z błędnie wystawionymi KPO w systemie BDO?
 • Jak prawidłowo określić strumień odpadów w sprawozdaniu odpadowym za 2020 rok?
 • Jakie dane z ewidencji 2021 wprowadzamy do sprawozdań i ewidencji w BDO w 2022 roku?
 • Jak wykazać utratę statusu odpadu w sprawozdaniu odpadowym?
 • Jak i kiedy wystawić elektroniczną KPO w systemie BDO?
 • Kto mógł wystawić papierową KPO w 2020 roku?
 • Jak wypełnić papierową KPO w 2022 roku?
 • Czym jest nowy dokument potwierdzenie KPO i kto go wystawia w BDO?
 • Jak przekazać odpady w przypadku braku konta w systemie BDO? 
 • W jakiej kolejności strony KPO muszą wykonać swoje obowiązki?
 • Czy muszę zważyć odpady przed wystawienie KPO?
 • Jak ustalić limity zwolnień przy wielu miejscach prowadzenia działalności?
 • Jakie 7 statusów może mieć KPO w systemie BDO?
 • Która z 3 ról przy wystawianiu KPO w systemie BDO jest właściwa dla mnie?
 • Co zrobić jak odbiorca odmówi przyjęcie odpadów a wystawiłem już KPO?
 • Jakie są nowe obowiązki transportującego odpady?
 • Czy transportujący odpady musi prowadzić KEO?
 • Jak i kiedy zrobić korektę KPO w systemie BDO?
 • Jak zmienić statusu odpadów niebezpiecznych w systemie BDO?
 • Czy mogę uniknąć rejestracji w BDO?
 • Czy mogę przekazać lub przejąć obowiązek ewidencji odpadów?
 • Jak zarejestrować się online w BDO?
 • Jakie nowe dane zawiera KPO od 2021 roku?
 • W jakim trybie wystawić kartę odpadów komunalnych(KPOK)?
 • Jak prowadzić ewidencję w BDO jako odbierający odpady komunalne?
 • Czym różni się karta przekazania odpadów komunalnych od KPO w BDO?
 • Jak wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych jak nie znam ich masy?
 • Czy muszę wystawiać KEO w systemie BDO?
 • Kiedy dokonać wpisu w KEO  w systemie BDO?
 • Jak podzielona jest karta ewidencji KEO i która część jest właściwa dla mnie?
 • Jakie biura muszą się rejestrować?
 • Czy jestem wprowadzającym sprzęt jako sprzedawca?
 • Co z tonerami do drukarek i starym sprzętem elektronicznym od 2021 roku?
 • Co z paletami i folią stretch od 2021 roku?
 • Jak prawidłowo określić masę odpadów [Mg]?
 • Co z odpadami medycznymi/zakaźnymi od stycznia 2021?
 • Jak ewidencjonować odpady komunalne w systemie BDO?
 • Jak przekazać odpady jako firma nie będąc zarejestrowanym w BDO?
 • Jakie odpady firma może przekazać osobą fizycznym np. pracownikom?
 • Co od 2020 roku gdy odpad waży mniej niż 1 kg?
 • Kto i kiedy ma obowiązek ważyć odpady?
 • Jak wypełnić wszystkie obowiązki związane z opłatą recyklingową za torby?
 • Jak złożyć sprawozdanie o torbach z tworzywa sztucznego w BDO?
 • Co z różnicami w wadze odpadów pomiędzy przekazującym o odbierającym?
 • Jak wygląda nowy katalog odpadów obowiązujący od 7 stycznia 2020?
 • Kiedy można przyjąć odpady bez KPO i  jak to ująć w BDO?
 • Co w przypadku gdy odbiorca podał inną masę odpadów w KPO?

KUP TERAZ PORADNIK BDO

Należy pamiętać, że lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO nie jest zamknięta, powyższe przykłady mają na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Także wśród powyższych przykładów można znaleźne nieliczne wyjątki firm, które mogą uniknąć rejestracji w rejestrze BDO. O tym, kto może uniknąć rejestracji w BDO i ewidencji odpadów piszemy w poradniku.

Autor publikacji:

Andrzej Szewski jest ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami oraz twórcą aplikacji „Ewidencja odpadów”. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu ma unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale zna zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów. Autor doradza także firmą przy wdrażaniu zintegrowanych modułowych pakietów oprogramowania, uwzględniających obowiązki w zakresie ewidencji odpadów(BDO API).

Artur Budziszewski jest ekspertem w zakresie ewidencji odpadów i gospodarki odpadami. Autor oraz redaktor licznych publikacji branżowych, twórca kliku aplikacji do ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości. Od 2014 roku prowadzi konsultacje oraz szkolenia w zakresie gospodarki odpadami. Tylko w roku 2021 przeprowadzili ponad 150 indywidualnych konsultacji oraz szkoleń dla firm i instytucji z blisko 30 różnych branż. Pomaga przedsiębiorcą w przypadku postępowań kontrolnych.

Wydawca publikacji: KartaEwidencji.pl jest firmą, która tworzy i wspiera aplikację do ewidencji odpadów oraz doradza klientom w zakresie gospodarki odpadami.  Nasz program Ewidencja odpadów od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W ostatnich 23 latach wspólnie z naszymi klientami stworzyliśmy uniwersalny program do ewidencji odpadów. Program dostosowany do potrzeb zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Pomagamy użytkownikom programu ewidencja odpadów wdrażać zmiany wynikające z trwających nieustannie od 2012 roku zmian przepisów prawa. Użytkownicy szczególnie cenią naszą pomoc techniczną oraz merytoryczną.


CZY WIESZ ŻE?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Jest jednak problem co oznacza w Twoim konkretnym przypadku prowadzenie ewidencji odpadów na bieżąco? Ustawodawca pozostawił ten termin do interpretacji posiadacza odpadów. W zależności od rodzaju działalności oraz organizacji pracy „bieżąca ewidencja” będzie oznaczać co innego. W niektórych przypadkach „na bieżąco” oznacza raz dziennie, w innych raz na tydzień lub raz na miesiąc. Należy pamiętać, że interpretacji w pierwszej kolejności dokonuje posiadacz odpadu, natomiast organy kontrolne mogą dokonać własnej interpretacji. Opisujemy ten problem szczegółowo ma stronie 48 poradnika w rozdziale”5.2. Częstotliwość ewidencji odpadów”. Rozdział uwzględnia nasze doświadczenie z przeprowadzonych u naszych klientów w latach 2020/2021 postępowań kontrolnych(problem pojawił się dopiero w 2020 roku). 

Od 2021 roku ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów nie tylko ma obowiązek rejestracji w BDO, ale w praktyce bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami np. ich przekazanie. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Sprawozdanie odpadowe można złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach oraz gospodarowaniu odpadami składa się z 13 działów podzielonych na 31 tabel wypełnianych oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności(MPD).

Pamiętaj, że organy kontrolne, takie jak policja, GIOŚ lub WIOŚ, mogą mieć wgląd on-line do naszych dokumentów ewidencyjnych zapisanych w systemie BDO. W takiej sytuacji wystawiona przez nas KPO powinna mieć pokrycie we wpisach dokonanych dla KEO prowadzonej dla danego rodzaju odpadów.

Dostęp do bazy danych odpadowych w tym danych w zakresie ewidencji odpadów przedsiębiorców w systemie BDO posiadają między innymi:

 • Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • Starosta, wojewoda lub Marszałek województwa
 • Organy Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ)
 • Inspekcja Sanitarna
 • Wody Polskie

ZAWARTOŚĆ PORADNIKA

Spis treści poradnika:

1. Wstęp
2. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO
2.1. Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
2.2. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady
3. Katalog odpadów
3.1. Jak ustalić prawidłowe kody odpadów
3.2. Przykładowe zestawy kodów odpadów dla wybranych działalności
4. Rejestr BDO
4.1. Nowe funkcje systemu BDO od 2021 roku
4.2. Obowiązek rejestracji w BDO
4.3. Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO
4.4. Rozpoczęcie pracy w systemie BDO
4.5. Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO
5. Ewidencja odpadów w systemie BDO
5.1. Ogólne zasady ewidencji odpadów
5.2. Częstotliwość ewidencji odpadów
5.3. Uproszczona ewidencja odpadów
5.4 Karta przekazania odpadów w systemie BDO
5.5. Karta ewidencji odpadów w systemie BDO
5.6. Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO
5.7. Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO
5.8. Ostatnie zmiany w systemie BDO (od stycznia 2022)
6. Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO
6.1. Błędy i problemy związane z masą i rodzajem odpadów w KPO
6.2. Błędy i problemy związane transportem odpadów w KPO
6.3. Błędy i problemy związane odbiorcą odpadów w KPO
6.4. Postępowanie w przypadku wystawienia karty błędnego typu
7. Papierowa ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
7.1. Papierowa ewidencja odpadów poza BDO
7.2. Papierowa Karta przekazania odpadów
7.3 Papierowa Karta ewidencji odpadów
7.4. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
8. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO
8.1. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
8.2. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
9. Nowe zasady magazynowania odpadów
9.1. Ogólne zasady magazynowania odpadów – ustawa o odpadach
9.2. Uproszczone wymagania w zakresie magazynowania odpadów
9.3. Pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów
10. Kary i odpowiedzialność wytwórcy oraz gospodarującego odpadami
11. Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego
11.1. Roczne sprawozdanie o wprowadzonych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego
12. Produkty oraz opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego
12.1. Nowa opłata, pobierana w punktach handlowych oraz punktach gastronomicznych od wydawanych opakowań lub posiłków w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego
13. Dodatkowe wykazy niezbędne do prawidłowej ewidencji odpadów
13.1. Lista odpadów, które osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne
13.2. Wyjątki od stosowania ustawy o odpadach
14. Wzory papierowych dokumentów ewidencyjnych stosowanych w przypadku awarii systemu BDO
15. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO

KUP TERAZ PORADNIK BDO