Menu Zamknij

Ewidencja odpadów 2023
Poradnik BDO
Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość odpadowa

49,00  z VAT

RABAT NOCNY do środy 4 października 2023 do godziny 08:00
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59 zł

Autorzy: Andrzej Szewski, Artur Budziszewski
ISBN: 978-83-956279-3-4
NOWE wydanie z dnia 20 sierpnia 2023 roku
Stan prawny: wrzesień 2023 
Format: Plik PDF (16 MB), 384 strony A4
Poradnik można pobrać natychmiast po dokonaniu płatności!

Poradnik tłumaczy obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, uwzględniając zmiany, które weszły w życie od 24 maja 2023 roku. W przystępny sposób dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na Twojej firmie lub instytucji. Autorzy pokazują, jak w praktyce prawidłowo korzystać z systemu BDO w zakresie niezbędnym dla Twojej konkretnej działalności.
Tłumaczymy krok po kroku, jak powinien wyglądać proces przekazania oraz bieżąca ewidencja odpadów. W publikacji znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania związane ze sprawozdawczością w BDO. Poradnik zawiera praktyczne porady, proste instrukcje oraz listy kontrolne ułatwiające właściwe przygotowanie i złożenie sprawozdania.
Poradnik nie jest tylko instrukcją obsługi systemu BDO, to kompendium wiedzy związanej z odpadami. Publikacja ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz z ewidencją odpadów. System BDO jest wyłącznie narzędziem, które nauczysz się obsługiwać w sposób świadomy i bezpieczny dla podmiotu, który reprezentujesz. Z poradnika dowiesz się, jak uniknąć błędów oraz co zrobić z błędnie wystawionymi dokumentami w BDO. Piszemy także o tym, jak ustalić prawidłowy kod odpadu. Publikacja zwiera przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych typów działalności.
Z naszego poradnika dowiesz się również, jak skutecznie złożyć w BDO sprawozdanie lub korektę sprawozdania. Nowe wydanie publikacji zawiera procedury oraz listy kontrolne (checklisty), dzięki którym zyskasz pewność, że roczne sprawozdanie w BDO jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące BDO oraz objaśnienia przepisów prawa zostały zebrane w jednym miejscu.

Kategoria:

Dostępne jest nowe wydanie Poradnika BDO z 20 sierpnia 2023! Publikacja oparta jest o najnowsze przepisy prawa, które weszły w życie 24 maja 2023.
Z aktualnego wydania dowiesz się o nowych obowiązkach w zakresie rejestracji w BDO (do 24 sierpnia 2023), opłat, ewidencji oraz sprawozdawczości. 

Kolejny dyżur telefoniczny autorów publikacji odbędzie się we wtorek 10 października 2023 w godzinach od 10 do 13!
Autorzy publikacji Artur Budziszewski oraz Andrzej Szewski będą odpowiadali na pytania czytelników.
(tel. 797-708-704 wew. 2 –
przed rozmową prosimy o podanie numeru zamówienia).


Przedsiębiorców obowiązują – już bez wyjątków – nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami. Niezbędna jest nie tylko rejestracja podmiotów wytwarzających odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO, ale także bieżąca ewidencja odpadów w systemie BDO. W dniu 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy oraz zmiany w funkcjonowaniu systemu BDO. Czytając ten poradnik, dowiesz się, jak prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem nowego sytemu BDO bez konieczności zakupu jakichkolwiek komercyjnych programów komputerowych, oraz jak skutecznie złożyć sprawozdanie do marszałka województwa. Nowe wydanie publikacji zawiera procedury oraz listy kontrolne (checklisty), dzięki którym zyskasz pewność, że roczne sprawozdanie w BDO jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo. Poradnik ma przede wszystkim pomóc ustalić, jakie wymagania i obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz BDO ciążą na Twojej firmie lub instytucji. W poradniku doradzamy, jak zorganizować działalność, by zminimalizować obciążenia biurokratyczne, jakie wynikają z BDO oraz przepisów ustawy o odpadach.

 

Poradnik nie jest tylko instrukcją obsługi systemu BDO. Publikacja, ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz z ewidencją odpadów. Rejestr oraz system BDO są wyłącznie narzędziem, które nauczysz się obsługiwać w sposób świadomy i bezpieczny dla podmiotu, który reprezentujesz. Dowiesz się, jak uniknąć błędów oraz co zrobić z błędnie wystawionymi dokumentami w BDO.

Poradnik tłumaczy zarówno aspekty prawne związane z odpadami w firmie lub instytucji, jak i praktyczne – związane z przekazaniem odpadów i obsługą systemu BDO. Dowiesz się z niego nie tylko, jak postępować z odpadami, ale także jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić ewidencję odpadów, tak by z wpisów w BDO nie wynikały zagrożenia dla podmiotu, który reprezentujesz. Nowy poradnik jest kontynuacją serii wydawniczej naszych publikacji poświęconych ewidencji odpadów oraz gospodarce odpadami, które były wydawane nieprzerwanie od 2016 roku. Czytając najnowsze wydanie, warto wiedzieć, że jest to publikacja, którą wydajemy od 7 lat, a w poprzednich latach ukazało się aż 35 wydań poradnika. Aktualny poradnik oparty jest na dotychczasowych wydaniach, ale został w całości zaktualizowany oraz wzbogacony o nowe rozdziały.

24 maja 2023 roku weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o odpadach. Najważniejsze zmiany, jakie pociągają za sobą, nowe przepisy to:

 • Więcej podmiotów (np. handel, gastronomia) zobowiązanych do rejestracji w BDO (czytaj rozdział 4.2. oraz 14)
 • Więcej podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty rejestrowej BDO oraz rocznej BDO (czytaj rozdział 4.6.)
 • Nowe zasady doręczania pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO (czytaj rozdział 4.9.)
 • Zmiany w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO (czytaj rozdział 8.1.)

24 maja 2023 r. wprowadzono także nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Do dnia 24 sierpnia 2023 roku należy złożyć wniosek rejestracyjny w BDO a jeżeli jednostka gastronomiczna lub handlowa posiada już numer BDO należy złożyć w tym terminie wniosek aktualizacyjny. Podmioty te będą musiały także pobierać od klientów dodatkowe opłaty oraz składać sprawozdania w systemie BDO. Szczegółowo nowe obowiązki opisujemy w nowym rozdziale 14 poradnika. W publikacji znajdziesz także praktyczne narzędzia ułatwiające ewidencję opakowań w punktach handlowych oraz gastronomicznych, którą należy prowadzić poza systemem BDO od 24 maja 2023 roku.

Od 6 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy poszerzony katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a także zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Od 1 stycznia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W praktyce oznaczają one obowiązek segregacji odpadów budowlanych przez ich wytwórcę na sześć nowych frakcji. Firmy odbierające odpady budowlane nie będą mogły odbierać zmieszanych odpadów budowlanych (17 09 04). Szczegółowo zmiany oraz wynikające z nich problemy opisujemy w nowym rozdziale „Odpady budowlane”.

W 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerza obowiązek ewidencji odpadów poprzez zmianę definicji odpadów komunalnych. Nowelizacja przepisów wprowadza także nowe obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdań odpadowych. Zmieniony został także przepis art. 66 ust. 4, w oparciu o który możliwe jest przyjęcie i przekazanie odpadów w systemie BDO bez karty przekazania odpadów (KPO).

W 2022 roku skończył się okres przejściowy dla wytwórców wstępnie magazynujących odpady na wdrożenie nowych obowiązków. Obowiązują także nowe zasady magazynowania odpadów przez wytwórców odpadów oraz prowadzących profesjonalne zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nowe przepisy dotyczą także magazynowania odpadów w miejscu wytworzenia, w tym magazynowania odpadów budowlanych.

W 2023 roku zostaną wprowadzone liczne zmiany w systemie BDO. W drugiej połowie 2023 roku powinny zostać wprowadzone nowe przepisy w zakresie produktów oraz opakowań jednokrotnego użytku. Oznaczać to będzie nowe obowiązki dla przedsiębiorców: opłaty pobierane w punktach handlowych oraz gastronomicznych, obowiązki ewidencyjne, obowiązek rejestracji oraz składania sprawozdań w BDO.

W ostatnich latach weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami. Karane jest między innymi nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Minimalna kara związana z ewidencją odpadów wzrosła do 1000 zł. Zmienił się również tryb nakładania sankcji i, co za tym idzie, przesunięto część odpowiedzialności z osoby prowadzącej ewidencję odpadów na podmiot, w imieniu którego jest ona prowadzona. Szczegóły nowych przepisów opisujemy w nowym rozdziale „Odpowiedzialność oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o odpadach”.

System BDO służy do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości – nie ma dla niego alternatywy. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu BDO i są przechowywane na państwowych serwerach. Nie ma już możliwości odbioru odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO. Nie ma także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów.

W poradniku szczególną uwagę zwracamy na problem ustalania prawidłowego kodu odpadu na podstawie najnowszego katalogu odpadów. W publikacji zawarto przykładowe zestawy rodzajów i kodów odpadów dla konkretnych typów działalności, takich jak np. warsztaty samochodowe, firmy budowlane, produkcyjne, medyczne czy cukiernie/piekarnie i wiele innych. Prawidłowe ustalenie kodu odpadów ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązków oraz ewentualnych zwolnień z tych obowiązków.

W 2022 roku wdrożone zostały aktualizacje systemu BDO, które zawierały między innymi zmiany w modułach ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość. Zmiany dotyczą podstawowego w ewidencji odpadów dokumentu, jakim jest karta ewidencji odpadów. Zaktualizowano także sprawozdania roczne za 2022 rok (składane do 15 marca 2023 r.). Wcześniej już udostępniono aktualizację BDO w zakresie modułu sprawozdawczego wprowadzającą udogodnienia w zakresie korekty sprawozdań, które firmy i instytucje składają do marszałka województwa. W rozdziale dotyczącym sprawozdawczości opisujemy nowe zasady oraz krok po kroku sposób skutecznego złożenia sprawozdania lub korekty za pośrednictwem systemu BDO.

System BDO jako narzędzie do ewidencji odpadów działa już ponad trzy lata. Od naszych czytelników oraz uczestników organizowanych przez nas szkoleń dostajemy liczne zapytania odnośnie błędów w kartach wystawianych w systemie BDO. Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem „Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO”, w którym opisaliśmy, kto i jakie działania powinien podjąć w zależności od rodzaju błędu i statusu dokumentu w bazie odpadowej.

Publikacja oparta jest na najnowszych przepisach prawa oraz na wymogach faktycznych, nakładanych na posiadaczy odpadów przez system BDO. Poradnik uwzględnia zarówno potrzeby osób, które posiadają doświadczenie w ewidencji odpadów, jak i tych, którzy dopiero dowiedzieli się o obowiązku rejestracji w BDO. Ty wybierasz, które rozdziały dotyczą twojej działalności. Każdy rozdział został napisany tak, aby obejmował możliwie wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, bez konieczności szukania dodatkowych informacji. Możesz zatem przeczytać cały poradnik lub tylko wybrane rozdziały.

Ostatnie zmiany związane z BDO oraz ewidencją odpadów

Ostatnie uwzględnione w poradniku zmiany przepisów oraz aktualizacje systemu BDO

 • Nowelizacja ustawy z 13 lipca 2023 r. (obowiązuje od 11 września 2023)
 • Nowelizacja ustawy z 14 kwietnia 2023 r. (obowiązuje od 24 maja 2023)
 • Nowelizacja ustawy z 1 grudnia 2022 r. (obowiązuje od 15 lutego 2023)
 • Nowelizacja ustawy z 1 grudnia 2022 r. (obowiązuje od 6 stycznia 2023)
 • Nowelizacja ustawy z 15 grudnia 2022 r.(obowiązuje od 1 stycznia 2023)
 • Nowelizacja ustawy z 17 listopada 2021 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2025)
 • Nowelizacja ustawy z 12 maja 2022  r. (obowiązuje od 14 września 2022)
 • Nowelizacja ustawy z 17 listopada 2021 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2022)
 • Nowelizacja ustawy z 11 sierpnia 2021 r. (obowiązuje od 23 września 2021)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów (także przez wytwórców), które dla wytwórców odpadów w pełni weszło w życie 1 stycznia 2022 roku
 • Zmiany w zakresie ewidencji odpadów oraz ewidencji odpadów komunalnych wprowadzone w dniu 9 sierpnia 2021 roku
 • Nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu oraz udostępniania w punktach handlowych oraz gastronomicznych produktów oraz opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego.
 • Obowiązek rejestracji w BDO dla nowych podmiotów od 2022
 • Nowe interpretacje wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Aktualizacja modułu ewidencyjnego BDO z stycznia 2021
 • Zakończenie okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 roku
 • Korekty oraz podgląd sprawozdań złożonych w systemie BDO
 • Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach od lipca 2020
 • Postępowanie przy błędnie wystawionych KPO w systemie BDO
 • Nowe terminy sprawozdań za 2019 rok: do 11 września 2020 dla produktów i opakowań oraz do 31 października 2020 dla odpadów (ponieważ 31 to sobota zgodnie K.p.a. termin upływa 2 listopada 2020)
 • Korekta sprawozdania złożonego do marszałka województwa
 • Rozdzielenie sprawozdań odpadowych
 • Papierowa ewidencja odpadów w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 (wzory Word w poradniku) 
 • Nowe wzory oraz zasady wystawiania dokumentów
 • Zmiany i częściowa likwidacja obowiązku wprowadzania KPO i KEO do systemu BDO.
 • Nowe obowiązki w zakresie rejestracji oraz opłat w BDO od 24 maja 2023 r.
 • Zmiany w zakresie sprawozdawczości w BDO od 24 maja 2023 r.
 • Zmiany w zakresie doręczeń pism urzędowych w BDO od 24 maja 2023 r.
 • Nowe obowiązki dla punktów handlowych oraz gastronomicznych w zakresie opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego od 24 maja 2023 r.
 • Aktualizacja systemu BDO, wdrożona 29 stycznia 2023 r.
 • Poszerzony katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencji odpadów od 6 stycznia 2023 r.
 • Nowe zasady selektywnego zbierania i przekazywania odpadów budowlanych od 1 stycznia 2025 r.
 • Aktualizacja systemu BDO, wdrożona w wrześniu 2022 r.
 • Aktualizacja systemu BDO, wdrożona w styczniu 2022 r.
 • Zmiany przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiany w obowiązkach wytwórcy, który wstępnie magazynuje odpady od 1 stycznia 2022 r.
 • Nowe obowiązki w karcie ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r.
 • Zaostrzenie przepisów w zakresie kar i odpowiedzialności wytwórcy odpadów oraz gospodarujących odpadami obowiązujące od 23 września 2021 r.
 • Złagodzenie przepisów ustawy o odpadach w zakresie magazynowania odpadów obowiązujące od 23 września 2021 r.
 • Aktualizacja systemu BDO z dnia 9 sierpnia 2021 roku
 • Nowe przepisy dotyczące pobierania opłat od wydawanych w punktach handlowych oraz gastronomicznych produktów oraz opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego
 • Nowa wersja systemu BDO z 1 stycznia 2021
 • Nowe interpretacje wydane przez departament Gospodarki odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Roz. Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów(obowiązuje od 1 stycznia 2021)
 • Nowa wersja systemu BDO z listopada 2020
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.5.1 z dnia 16 września 2020
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.4 z dnia 3 sierpnia 2020
 • Nowelizacja ustawy o odpadach obowiązująca od 1 sierpnia 2020
 • Aktualizacja BDO z dnia 16 lipca 2020 roku
 • Nowa wersja systemu BDO v 2.3.1 z dnia 29 czerwca 2020 z nowymi sprawozdaniami oraz zmianami w tworzeniu kart w BDO
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 31 marca 2020 roku
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 23 stycznia 2020 roku
 • Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (obowiązuje od 7 stycznia 2020)
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (obowiązuje od 1 stycznia 2020)

Zamawiając poradnik, otrzymujesz najnowsze wydanie publikacji z 20 sierpnia 2023 roku!
Gwarantujemy zawsze aktualne informacje o ewidencji oraz sprawozdaniach w systemie BDO.
Przez 6 miesięcy będziesz otrzymywać nowe wydania, gdy tylko zmienią się przepisy prawa lub zmieni się system BDO.
Kolejne wydania otrzymasz bez dodatkowych kosztów, nie wiąże się to także z żadnym zobowiązaniem dla kupującego.
 

Wierzymy, że dzięki poradnikowi uda Ci się dostosować Twoją Firmę do nowych przepisów, a obsługa systemu BDO szybko stanie się rutynową czynnością. Jesteśmy pewien, że dzięki tej publikacji ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość w Twojej firmie będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa, które nie zawsze są przejrzyste, a obsługa systemu BDO będzie prostym, rutynowym zadaniem.  Być może nawet niektórzy z Czytelników znajdą dzięki niemu zgodny z prawem sposób na uniknięcie dodatkowych obowiązków związanych z systemem BDO.

Autorzy: Andrzej Szewski, Artur Budziszewski
szewski@kartaewidencji.pl, budziszewski@kartaewidencji.pl


Publikacja przeznaczona jest dla firm i instytucji, które posiadają obowiązek rejestracji w BDO. Szczególnie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań odpadowych. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami ewidencję odpadów prowadzić muszą przede wszystkim wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Obowiązek rejestracji w BDO mają także wytwórcy odpadów medycznych czy warsztaty samochodowe. Jeżeli prowadzisz np. biuro rachunkowe lub firmę doradczą, poradnik pomoże doradzić i odpowiedzieć na pytania, które zadają Twoi klienci w zakresie BDO.

KUP TERAZ PORADNIK BDO
   14 dni na zwrot publikacji

Dla kogo jest poradnik

Przykładowe pytania, na które odpowiada poradnik BDO

 • punkty gastronomiczne
 • punkty handlowe
 • zakłady produkcyjne
 • zakłady przetwórcze
 • apteki
 • warsztaty samochodowe
 • zakłady rzemieślnicze
 • restauracje
 • kawiarnie
 • cateringi
 • cukiernie
 • piekarnie
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • sklepy budowlane
 • serwisy mechaniczne np. kosiarek, skuterów
 • firmy budowlane oraz remontowe
 • firmy utrzymujące obiekty liniowe
 • firmy instalacyjne
 • firmy serwisowe
 • firmy wypożyczające kontenery (odbiór od niezarejestrowanych w BDO podmiotów)
 • solaria
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • weterynarze
 • domy opieki
 • domy pomocy społecznej
 • studia tatuażu
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady optyczne
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi rolnej
 • rolnicy producenci
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółdzielnie spożywcze
 • zarządcy nieruchomości
 • drukarnie
 • biura rachunkowe
 • firmy komunalne
 • wydawnictwa
 • zakłady mięsne
 • firmy sprzątające
 • MZK lub PGK
 • producenci opakowań
 • producenci mebli
 • hotele
 • sklepy i hurtownie wydające torby z tworzywa sztucznego
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • szpitale
 • małe manufaktury
 • serwisy urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • firmy fotowoltaiczne wykonujące instalacje u klienta
 • Firmy prowadzące samodzielnie magazyn
 • Czy mój punkt handlowy oraz gastronomiczny musi uzyskać wpis w BDO do 24 sierpnia 2023 roku? (str. 309)
 • Co zrobić gdy nie zarejestrowano jednostki gastronomicznej lub handlowej w BDO do 24 sierpnia 2023 roku? (str. 309)
 • Co zrobić gdy nie wystawiono KEO za rok 2022? (str. 156)
 • Co zmienia się w 2023 roku? (str. 35, str. 198, str. 209)
 • Jakie zmiany w BDO i ewidencji odpadów od 2023 roku? (str. 116)
 • Wiele firm wyrejestrowało się z BDO, czy moja firma nadal musi być zarejestrowana? (str. 12)
 • Jak i kiedy wystawić elektroniczną KPO w systemie BDO? (str. 63)
 • Czy muszę wystawiać karty ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO? (str. 62)
 • Jak ustalić prawidłowo właściwy kod odpadu? (str. 158)
 • Jakich kodów odpadów nigdy nie powinieneś nadawać? (str. 20)
 • Czym jest potwierdzenie KPO i kto go wystawia w BDO? (str. 68)
 • Kiedy i jak złożyć korektę sprawozdania w BDO, oraz jakie są konsekwencję korekty? (str. 171)
 • Czy wytwarzam odpady poza instalacją czy w instalacji? (str. 81)
 • Jak złożyć w 2023 roku sprawozdanie odpadowe za 2022 rok? (str. 170)
 • Dlaczego warto złożyć zerowe sprawozdanie za 2021? (str. 158)
 • Czy muszę dołączyć do sprawozdania pełnomocnictwo? (str. 157)
 • Co zrobić gdy nie utworzono do 31.12.2021 karty ewidencji odpadów? (str. 78)
 • Jakie kary grożą za błędy w ewidencji odpadów w BDO po zmianach z 23 września 2021 roku? (str. 222)
 • Czy dział XIII sprawozdania dotyczy mojej działalności? (str. 172)
 • Kto ponosi odpowiedzialność pracownik czy pracodawca? (str. 221)
 • Jak bezpiecznie zakończyć ewidencję odpadów i wyrejestrować firmę z BDO? (str. 50)
 • Jak prowadzić KEO po zmianach z 9 sierpnia 2021? (str. 75)
 • Które punkty gastronomiczne lub handlowe będą musiały rejestrować się w BDO? (str. 158)
 • Na co zwrócić uwagę, gdy składamy sprawozdanie po 15 marca 2022? (str. 170)
 • Czy muszę wykazać w sprawozdaniu stan odpadów w magazynie? (str. 173)
 • Czy nowe przepisy w sprawie magazynowania odpadów dotyczą mojej firmy? (str. 201)
 • Jak zamknąć kartę ewidencji odpadów na koniec roku? (str. 51)
 • Co dalej z błędnie wystawionymi KPO w systemie BDO? (str. 124)
 • Jak prawidłowo określić strumień odpadów w sprawozdaniu odpadowym za 2020 rok(str. 118)
 • Jakie dane z ewidencji 2022 wprowadzamy do sprawozdań i ewidencji w BDO w 2023 roku? (str. 170)
 • Jak wykazać utratę statusu odpadu w sprawozdaniu odpadowym? (str. 186)
 • Jak wypełnić papierową KPO w 2023 roku? (str. 140)
 • Jak przekazać odpady w przypadku braku konta w systemie BDO? (str. 63)
 • W jakiej kolejności strony KPO muszą wykonać swoje obowiązki? (str. 64)
 • Czy muszę zważyć odpady przed wystawienie KPO (str. 63)
 • Jak ustalić limity zwolnień dla wielu MPD? (str. 14)
 • Jakie 7 statusów może mieć KPO w systemie BDO? (str. 65)
 • Która z 3 ról przy wystawianiu KPO w systemie BDO jest właściwa dla mnie? (str. 66)
 • Co zrobić jak odbiorca odmówi przyjęcie odpadów a wystawiłem już KPO? (str. 71)
 • Jakie są nowe obowiązki transportującego odpady? (str. 69)
 • Czy transportujący odpady musi prowadzić KEO? (str. 62)
 • Jak i kiedy zrobić korektę KPO w systemie BDO? (str. 71)
 • Jak zmienić status odpadów niebezpiecznych w systemie BDO? (str. 186)
 • Czy mogę przekazać lub przejąć obowiązek ewidencji odpadów? (str. 18)
 • Jak zarejestrować się online w BDO? (str. 37)
 • Jakie nowe dane zawiera KPO od 2021 roku? (str. 116)
 • W jakim trybie wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych(KPOK)? (str. 93)
 • Jak prowadzić ewidencję w BDO jako odbierający odpady komunalne? (str. 103)
 • Czym różni się karta przekazania odpadów komunalnych od KPO w BDO? (str. 93)
 • Kiedy dokonać wpisu w KEO  w systemie BDO? (str. 59)
 • Jak wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych jak nie znam ich masy? (str. 93)
 • Jak podzielona jest karta ewidencji KEO i która część jest właściwa dla mnie? (str. 80)
 • Które biura muszą się rejestrować? (str. 7)
 • Czy jestem wprowadzającym sprzęt jako sprzedawca? (str. 32)
 • Co z tonerami do drukarek i starym sprzętem elektronicznym od 2023 roku? (str. 14)
 • Co z paletami i folią stretch od 2023 roku? (str. 14)
 • Jak prawidłowo określić masę odpadów [Mg]? (str. 76)
 • Jak przekazać odpady jako firma nie będąc zarejestrowanym w BDO? (str. 63)
 • Jakie odpady firma może przekazać osobą fizycznym np. pracownikom? (str. 243)
 • Co gdy odpad waży mniej niż 1 kg? (str. 76)
 • Kto i kiedy ma obowiązek ważyć odpady? (str. 125)
 • Jak wypełnić wszystkie obowiązki związane z opłatą recyklingową za torby? (str. 228)
 • Jak złożyć sprawozdanie o torbach z tworzywa sztucznego w BDO? (str. 232)
 • Co z różnicami w wadze odpadów pomiędzy przekazującym o odbierającym? (str. 127)
 • Jak wygląda nowy katalog odpadów obowiązujący od 7 stycznia 2020? (str. 20)
 • Kiedy można przyjąć odpady bez KPO i  jak to ująć w BDO? (str. 90)
 • Co w przypadku gdy odbiorca podał inną masę odpadów w KPO? (str. 125)

 

KUP TERAZ PORADNIK BDO
   14 dni na zwrot publikacji

Należy pamiętać, że lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO nie jest zamknięta, powyższe przykłady mają na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Także wśród powyższych przykładów można znaleźne nieliczne wyjątki firm, które mogą uniknąć rejestracji w rejestrze BDO. O tym, kto może uniknąć rejestracji w BDO i ewidencji odpadów piszemy w poradniku.

Autor publikacji:

Andrzej Szewski jest ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami oraz twórcą aplikacji „Ewidencja odpadów”. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu ma unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale zna zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów. Autor doradza także firmą przy wdrażaniu zintegrowanych modułowych pakietów oprogramowania, uwzględniających obowiązki w zakresie ewidencji odpadów(BDO API).

Artur Budziszewski jest ekspertem w zakresie ewidencji odpadów i gospodarki odpadami. Autor oraz redaktor licznych publikacji branżowych, twórca kliku aplikacji do ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości. Od 2014 roku prowadzi konsultacje oraz szkolenia w zakresie gospodarki odpadami. Tylko w roku 2021 przeprowadzili ponad 150 indywidualnych konsultacji oraz szkoleń dla firm i instytucji z blisko 30 różnych branż. Pomaga przedsiębiorcą w przypadku postępowań kontrolnych.

Wydawca publikacji: KartaEwidencji.pl jest firmą, która tworzy i wspiera aplikację do ewidencji odpadów oraz doradza klientom w zakresie gospodarki odpadami.  Nasz program Ewidencja odpadów od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W ostatnich 23 latach wspólnie z naszymi klientami stworzyliśmy uniwersalny program do ewidencji odpadów. Program dostosowany do potrzeb zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Pomagamy użytkownikom programu ewidencja odpadów wdrażać zmiany wynikające z trwających nieustannie od 2012 roku zmian przepisów prawa. Użytkownicy szczególnie cenią naszą pomoc techniczną oraz merytoryczną.


CZY WIESZ ŻE?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Jest jednak problem co oznacza w Twoim konkretnym przypadku prowadzenie ewidencji odpadów na bieżąco? Ustawodawca pozostawił ten termin do interpretacji posiadacza odpadów. W zależności od rodzaju działalności oraz organizacji pracy „bieżąca ewidencja” będzie oznaczać co innego. W niektórych przypadkach „na bieżąco” oznacza raz dziennie, w innych raz na tydzień lub raz na miesiąc. Należy pamiętać, że interpretacji w pierwszej kolejności dokonuje posiadacz odpadu, natomiast organy kontrolne mogą dokonać własnej interpretacji. Opisujemy ten problem szczegółowo ma stronie 48 poradnika w rozdziale”5.2. Częstotliwość ewidencji odpadów”. Rozdział uwzględnia nasze doświadczenie z przeprowadzonych u naszych klientów w latach 2020/2021 postępowań kontrolnych(problem pojawił się dopiero w 2020 roku). 

Od 2021 roku ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów nie tylko ma obowiązek rejestracji w BDO, ale w praktyce bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami np. ich przekazanie. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Sprawozdanie odpadowe można złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach oraz gospodarowaniu odpadami składa się z 13 działów podzielonych na 31 tabel wypełnianych oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności(MPD).

Pamiętaj, że organy kontrolne, takie jak policja, GIOŚ lub WIOŚ, mogą mieć wgląd on-line do naszych dokumentów ewidencyjnych zapisanych w systemie BDO. W takiej sytuacji wystawiona przez nas KPO powinna mieć pokrycie we wpisach dokonanych dla KEO prowadzonej dla danego rodzaju odpadów.

Dostęp do bazy danych odpadowych w tym danych w zakresie ewidencji odpadów przedsiębiorców w systemie BDO posiadają między innymi:

 • Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • Starosta, wojewoda lub Marszałek województwa
 • Organy Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ)
 • Inspekcja Sanitarna
 • Wody Polskie

ZAWARTOŚĆ PORADNIKA

Spis treści poradnika:

1. Wstęp
2. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO
2.1. Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
2.2. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady
3. Katalog odpadów
3.1. Co jest odpadem
3.2. Jak ustalić prawidłowe kody odpadów
3.3. Przykładowe zestawy kodów odpadów dla wybranych działalności
4. Rejestr BDO
4.1. System BDO od 2023 roku
4.2. Obowiązek rejestracji w BDO (AKTUALIZACJA)
4.3. Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO
4.4. Proces rejestracji wytwórcy odpadów w BDO
4.5. Rozpoczęcie pracy w systemie BDO
4.6. Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO
4.7. Wyrejestrowanie, podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów z BDO
4.8. Obowiązek weryfikacji podmiotu przejmującego odpady w BDO
4.9. Doręczanie pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO
5. Ewidencja odpadów w systemie BDO (AKTUALIZACJA)
5.1. Ogólne zasady ewidencji odpadów
5.2. Częstotliwość ewidencji odpadów
5.3. Uproszczona ewidencja odpadów
5.4 Karta przekazania odpadów w systemie BDO
5.5. Karta ewidencji odpadów w systemie BDO
5.6. Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO
5.7. Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO
6. Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO
6.1. Błędy i problemy związane z masą i rodzajem odpadów w KPO
6.2. Błędy i problemy związane transportem odpadów w KPO
6.3. Błędy i problemy związane odbiorcą odpadów w KPO
6.4. Postępowanie w przypadku wystawienia karty błędnego typu
6.5. Postępowanie w przypadku braku KEO za poprzedni rok
7. Papierowa ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
7.1. Papierowa ewidencja odpadów poza BDO
7.2. Papierowa Karta przekazania odpadów
7.3 Papierowa Karta ewidencji odpadów
7.4. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
8. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO (AKTUALIZACJA)
8.1. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
8.2. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
8.2.1. Sprawozdanie wytwórcy odpadów w BDO
8.2.2. Sprawozdanie zbierającego odpady w systemie BDO
8.2.3.Sprawozdanie prowadzącego odzysk i recykling odpadów
9. Zasady magazynowania odpadów
9.1. Ogólne zasady magazynowania odpadów – ustawa o odpadach
9.2. Uproszczone wymagania w zakresie magazynowania odpadów
9.3. Pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów
10. Transport odpadów
10.1. Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów
10.2. Ewidencja odpadów transportującego odpady oraz inne wymagane dokumenty
10.3. Kontrole i odpowiedzialność transportującego odpady
11. Odpady budowlane
11.1. Obowiązek segregacji odpadów budowlanych
12. Kary i odpowiedzialność wytwórcy oraz gospodarującego odpadami (AKTUALIZACJA)
13. Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego
13.1. Roczne sprawozdanie o wprowadzonych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego
14. Produkty oraz opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (NOWOŚĆ)
14.1. Opłata pobierana w handlu oraz gastronomii od wydawanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (NOWOŚĆ)
14.2. Sprawozdanie jednostki handlowej oraz gastronomicznej w zakresie wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (NOWOŚĆ)
15. Dodatkowe wykazy niezbędne do prawidłowej ewidencji odpadów
15.1. Lista odpadów, które osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne
15.2. Wykaz urzędów marszałkowskich wraz z numerami kont bankowych
15.3. Wyjątki od stosowania ustawy o odpadach
16. Wzory papierowych dokumentów ewidencyjnych stosowanych w przypadku awarii systemu BDO
17. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO

KUP TERAZ PORADNIK BDO
  14 dni na zwrot publikacji